Home » Dębica » Żołnierze złożą przysięgę w Rynku

Żołnierze złożą przysięgę w Rynku

Już 16 lipca br. na dębickim Rynku złoży przysięgę 136 żołnierzy Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Dębicy. Po 16 latach przerwy do Dębicy wraca wojsko, które w grodzie nad Wisłoką obecne było od blisko 160 lat.

Dębica od XIX wieku była miastem garnizonowym. Stacjonowały w niej najpierw wojska austriackie m.in. szwadron 5 pułku dragonów, 1 i 5 szwadron 2 pułku ułanów im. Schwarznberga oraz batalion piechoty liniowej 40 pułku, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku stacjonowali tutaj m.in. ułani z 9 Pułku Ułanów , a później żołnierze 5 Pułku Strzelców Konnych. Również po II wojnie światowej w Dębicy obecne było wojsko. Koszary zajęli wówczas żołnierze 13 samodzielnego batalionu saperów przeniesieni do Dębicy z Krakowa. Od  1989 r. w mieście działał 13 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych, natomiast w roku 1995 podjęto decyzję o powstaniu 3 Pułku Saperów im. Gen Jakuba Jasińskiego, który w Dębicy działał do roku 2001.

Po 16 latach przerwy do Dębicy wraca wojsko, którego żołnierze o godz. 12.00 złożą przysięgę na dębickim Rynku. O godz. 10:00 rozpocznie się msza święta z okazji przysięgi wojskowej Żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Kościele pw. Ducha Świętego. O godz. 11:15 w Rynku odbędzie się złożenie wiązanek i wieńców pod obeliskiem pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. O godz. 12:00 odbędzie się przysięga wojskowa . Dla mieszkańców zaplanowano także liczne atrakcje w tym pokaz wojskowego sprzętu.