Strona domowa » Kontakt

Kontakt

Adres redakcji:

Stobierna 117

39-200 Dębica

Adres do korespondencji:

skrytka pocztowa 47

39-200 Dębica

Kontakt z redakcją:

telefon: +48 14 696 01 71

e-mail: redakcja@wiadomoscidebickie.pl

Biuro Reklamy:

telefon: +48 575 573 744

e-mail: reklama@wiadomoscidebickie.pl

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Wydawca:

AS Media s.c.

Stobierna 117

39-200 Dębica

NIP: 8722422890

REGON: 382378633