Strona głowna » Artykuł sponsorowany » Agata Wiater – kandydatka do rady gminy

Agata Wiater – kandydatka do rady gminy

AGATA WIATER jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych osób spośród społeczników w Gminie Dębica.  Pełni funkcję radnej  Gminy Dębica od dwóch kadencji, czyli od 2014 roku. W Radzie Gminy  przewodniczy  Komisji Infrastruktury Społeczno – Oświatowej i ma w tym zakresie dobre przygotowanie merytoryczne. Ukończyła bowiem kierunek Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na WSP w Rzeszowie oraz Wychowanie Prorodzinne na WSP w Krakowie.

Studiowała też na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Wiedza o społeczeństwie. Jest nauczycielem i pedagogiem  z 25-letnim stażem w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagawczynie.

Mieszkańcy jej rodzinnej Nagawczyny znają ją głownie jako sołtyskę, która dokłada wielu starań aby ich potrzeby były zaspokajane jak najlepiej. Funkcję tę pełni od 2019 roku. Jest liderem  Grupy Nieformalnej „Razem dla Nagawczyny”, a ponadto realizatorem wielu projektów społecznych – społecznikiem i wolontariuszem z prawdziwego zdarzenia. Jej aktywność wykracza poza granice Nagawczyny, jest bowiem Koordynatorem Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica, Wiceprezesem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin oraz Opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Dębica.

Działając społecznie na tak rozległym polu ma dobre rozeznanie potrzeb zarówno w swojej miejscowości jak i innych sołectw. Za jedno z najważniejszym zadań na dzień dzisiejszy uważa rozbudowę Remizy OSP w Nagawczynie o pomieszczenie garażowe na samochód pożarniczy „lekki” oraz jego zakup. Za nie mniej ważne uważa poprawienie infrastruktury drogowej, oświetleniowej, doposażenie i modernizacja  już istniejących placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, poprawa bezpieczeństwa –  budowa chodników i bezpiecznych przejść.

Agata Wiater, jeśli zostanie wybrana ponownie radną, to za priorytety w swojej pracy na tej funkcji będzie uważać  politykę prospołeczna obejmująca wszystkie grupy społeczne szczególnie: dzieci i młodzież, seniorów, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby niepełnosprawne. Nie mniej ważna jej zdaniem będzie polityka proekologiczna  czyli podejmowanie działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu świadomości z zakresu poprawy jakości powietrza, segregacji odpadów, itp. Będzie jej też leżeć na sercu podnoszenie jakości życia mieszkańców całej gminy poprzez poprawę transportu publicznego, infrastruktury drogowej, rozbudowę kanalizacji itp.

Pani Agata jest mężatką. Mąż Mariusz pracuje w lokalnej firmie w logistyce. Oboje mają powody do satysfakcji z rozwoju córki Kariny, która studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim i obecnie przebywa na stażu  w Holandii. Bardzo lubi zwierzęta i podróże, a  wolny czas, którego niestety nie ma za wiele, wypełnia jej czytanie książek, dobry film i teatr.

Do Rady Gminy Dębica kandyduje  z Okręgu nr 2 obejmującego sołectwa: Zawada, Stasiówka, Stobierna i Nagawczyna.

Agata Wiater - kandydatka do rady gminy

Agata Wiater – kandydatka do rady gminy