Home » Dębica » Zamiast na wagary poszli na policję

Zamiast na wagary poszli na policję

Komendę Powiatową Policji w Dębicy 21 marca br. odwiedziły dzieci oraz młodzież z dębickich szkół. Spotkanie zorganizowane było z okazji pierwszego dnia wiosny. Był to dzień otwarty dębickiej komendy policji dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej i dzieci.

Tego dnia w dębickiej jednostce pojawiło się około 150 dzieci wraz z opiekunami. Przybyli goście mieli okazję zapoznać się z różnorodnością pracy jaką wykonują funkcjonariusze. Zobrazowano specyfikę wykonywanej pracy w każdym z wydziałów oraz zadania jakie wykonują poszczególni policjanci.

Zaprezentowano również wyposażenie policji oraz uzbrojenie policjantów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość założenia elementów wyposażenia wykorzystywanego podczas zabezpieczeń prewencyjnych.