Strona głowna » Dębica » Zagospodarują miejskie śmieci w PGO

Zagospodarują miejskie śmieci w PGO

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami przejmie zadania własne miasta z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych z Dębicy. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas  sesji Rady Miejskiej.

Zgodnie z podjętą uchwałą zadaniem spółki będzie utrzymanie czystości i porządku, a także neutralizacja odpadów komunalnych, które mają być zagospodarowane. Zadanie powierzone Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami będzie miało charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. Umowa obowiązywać będzie od  1 kwietnia 2015 roku.

Zakład Gospodarowania Odpadami to spółka, która powstała w 2008 roku i ma swoją siedzibę w Paszczynie.  Aktualnie prowadzi działalność w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami. Odpady, które trafiają do zakładu w zależności od ich rodzaju poddawane są dalszym czynnościom, które ostatecznie pozwalają na uzyskanie surowców wtórnych. Dotychczas za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dębicy odpowiedzialna była spółka Dezako.

FOT. JACEK PAPUGA