Strona głowna » Dębica » Za pieniądze z reklamy wypoczęli w Zakopanem
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Za pieniądze z reklamy wypoczęli w Zakopanem

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie po raz kolejny skorzystało z darowizny w ramach akcji “Reklama Dzieciom 2014 r.” organizowanej przez Telewizję Polską S.A. Dzięki dotacji 15 tys. złotych zrealizowano projekt “Polubić siebie”, którym był wyjazd do Zakopanego dla 30 dzieci.

– Dzięki otrzymanej dotacji od 4 do 9 lipca 2015 r. zorganizowaliśmy sześciodniowy wyjazd terapeutyczno – integracyjny do Zakopanego dla 30 dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej z Podkarpacia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i lub pozostających  w leczeniu psychologiczno – pedagogiczno – psychiatrycznym – informuje Magdalena Koczaj – Kizior, prezes Stowarzyszenia Nowy Dom w Nagawczynie.  – W ramach pozyskanej na ten cel dotacji został dofinansowany pobyt (noclegi z wyżywieniem) 30 dzieci i 5 opiekunów, ubezpieczenie NW oraz atrakcje w miejscu pobytu. Łącznie w wyjeździe uczestniczyło 49 osób w tym 12 opiekunów zastępczych.

Realizacja projektu polegała na pracy pedagogów z grupą wybranych 30 dzieci, które najbardziej wymagały pomocy. Grupa została podzielona według wieku na dwie mniejsze podgrupy, każda z grup uczestniczyła w 15 godzinnych warsztatach psychoedukacyjnych. Psychokorekcyjne zajęcia wyjazdowe ukierunkowane były na rozwijanie poczucia własnej wartości u wychowanków, rozpoznawania swoich zasobów i mocnych stron, niwelowania postaw agresji, nazywania i rozpoznawanie emocji i konstruktywnego rozpoznawania ich oraz poszerzenia wiedzy w zakresie przyrodniczym.

Drugim celem była integracja i wypoczynek w górach, wędrówki, spacery umożliwiające poznanie piękna i przyrody Tatr.  Dzięki dotacji dzieci miały też codziennie zapewnione wspaniałe atrakcje, codzienne wyjście na basen (na Polanie Szymaszkowej oraz do  aqaparku w Zakopanem), które stanowią połączenie zabawy z rehabilitacją. Wśród atrakcji znalazła się wystawa klocków Lego, wesołe miasteczko, plac zabaw, gry terenowe, palant, przeciąganie liny, itp.

– Przebywanie w grupie dzieci, które łączą podobne doświadczenia pozwoliło im na zwiększenie poczucia własnej wartości i docenienie  pozytywnych cech – których często nie zauważają – dodaje Magdalena Koczaj – Kizior.