Strona głowna » Wydarzenia » Wystartowali w konkursie, upiększyli sołectwo

Wystartowali w konkursie, upiększyli sołectwo

Stowarzyszenie Mój Straszęcin wzięło udział w konkursie grantowym Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Projekt „Zielony skwer” znalazł się wśród laureatów, którzy otrzymali dofinansowanie na poprawę estetyki swojego otoczenia. W ramach projektu została zagospodarowana część dz. nr 684/11 w Straszęcinie – teren między szkołą a drogą powiatową.  Ten trójkątny plac został uporządkowany i obsadzony zielenią.  Rabata składa się z roślin ozdobnych iglastych i liściastych. Na terenie skweru zostanie  zamontowana tablica informacyjna z planem miejscowości, a na nim zaznaczone miejsca ważne dla lokalnej społeczności. Prace nad realizacją projektu rozpoczęły się już w marcu. Analizowano miejsca, które zostaną zaznaczone na tablicy, z uwzględnieniem  przysiółków oraz nazw utrwalonych  w potocznym użyciu. Po burzliwej dyskusji wybrano te najpopularniejsze i powszechnie znane. Następnie zlecono wykonanie tablicy i dopełniono formalności administracyjnych. Kolejnym krokiem było szczegółowe rozplanowanie nasadzeń, jakie znajdą się na „Zielonym skwerze”. Dokonano pomiarów placu i uzgodniono kolejność wykonywania poszczególnych prac. Przygotowano podłoże i zakupiono rośliny. Trzeba było oczyścić podłoże, z  betonu, szkła, a nawet plastiku. Następnie wyrównano teren i przystąpiono do sadzenia poszczególnych roślin.  W centralnej części posadowiona jest jodła koreańska, którą otaczają jałowce, trzmielina, bukszpan, świerki i brzozy. Całość otoczona jest żwirową rabatą.

FOT. STOWARZYSZENIE MÓJ STRASZĘCIN Skwer przed i po renowacji