Home » Czarna » Wybrali nowe władze

Wybrali nowe władze

W Domu Kultury w Czarnej 5 listopada 2016 r. w odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy. W zjeździe oprócz delegatów wybranych na szczeblach gminnych OSP, uczestniczyli druhowie ustępujących władz oddziału oraz zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczył druh Janusz Konieczny, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego, ksiądz Józef Jasiurkowski, zastępca Diecezjalnego Duszpasterza  Straży Pożarnych Diecezji Tarnowskiej, Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego, st. bryg. Wojciech Buszek, komendant powiatow PSP w Dębicy  oraz  burmistrzowie i wójtowie powiatu dębickiego.

Po złożonym przez ustępującego prezesa druha Władysława Radzika sprawozdaniu z działalności Zarządu oraz udzieleniu przez Delegatów absolutorium zarządowi nastąpił wybór nowych władz. Funkcję prezesa ponownie objął Władysław Radzik, zastępców Stanisław Bryg, Krzysztof Zegarowski i Adam Cieślik. Skarbnikiem wybrano Jerzego Polniaszka, sekretarzem Zbigniewa Mroza, członkiem prezydium ks. Józefa Jasiurkowskiego Zbigniewa Zyznara. Członkami Zarządu Powiatowego zostali: Andrzej Reguła, st. bryg. Wojciech Buszek, Stanisław Rokosz, Jerzy Rak, Marek Raczka, Adam Strojek, Robert Mucha, Tadeusz Majka, Wacław Jurek, Robert Kula, Piotr Szczepkowicz, Daniel Wójcik. Komisję Rewizyjną tworzą Jan Kapłon, Józef Magiera i Adam Stawarski.

Aktualnie w powiecie dębickim  działa sześć zarządów Oddziałów Gminnych, 65 jednostek, w tym 13 włączonych do KSRG. Ochotnicze straże pożarne powiatu  dębickiego zrzeszają 3085 członków (2806 mężczyzn i 279 kobiet) w tym: 2482 członków czynnych, 252 członków honorowych, 132 członków wspierających, 219 członków powyżej 65 roku życia. Ochotnicze straże pożarne powiatu  dysponują 94 samochodami pożarniczymi (w tym 35 jest w OSP ksrg), 26 lekkich samochodów pożarniczych, 46 średnich samochodów pożarniczych, 11 ciężkich samochodów pożarniczych, 11 specjalnych samochodów pożarniczych. W powiecie dębickim działa 20 młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP) skupiających 219 członków w tym 105 chłopców i 114 dziewcząt.