Strona głowna » Wydarzenia » Wspólne sprzątanie

Wspólne sprzątanie

W Straszęcinie z inicjatywy Rady Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzono 8 maja br. po praz pierwszy akcję „Wspólne sprzątanie –zapoznanie”.  Inicjatywa miała dwa cele pierwszy sprzątanie  a drugi integracja lokalnej społeczności.
W akcji uczestniczyli mieszkańcy wsi, młodzież szkolna, nauczyciele, stowarzyszenia. Posprzątano zalegające od dłuższego  czasu nieczystości w okolicach „przejście na pawilony”, pobocze przy boisku sportowym Borowiec jak również skoszono trawę, nasadzono rośliny przy wiatach. Rano 11 maja zostało wywiezionych ze Straszęcina ok. 50 worków śmieci. Na zakończenie udanej akcji uczestnicy zasiedli do poczęstunku zorganizowanego przez Elżbietę Drąg, sołtysa wsi. Worki na śmieci oraz rękawie ochronne ufundowała gmina Żyraków.

20150508_193421_1 20150508_193438_1