Home » Wydarzenia » Wolontariusze z gminy Żyraków wyruszyli w teren

Wolontariusze z gminy Żyraków wyruszyli w teren

Przedstawiciele poszczególnych sołectw gminy Żyraków połączyli siły, aby razem w ramach projektu „Zielone światło dla wolontariuszy w gminie Żyraków” od maja do grudnia 2017 r. integrować się wokół inicjatyw na rzecz swoich środowisk. Do projektu pozyskują innych sojuszników. Teraz cały sztab ludzi pracuje na rzecz dobra wspólnego. Spotykają się w dworku w Straszęcinie, bo tam stworzyli Gminne Centrum Wolontariatu.

– Wyłoniliśmy 25 aktywnych osób, które zakwalifikowały się do projektu – informuje Krystyna Kania, jedna z liderek Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej. – Są oni mieszkańcami gminy Żyraków lub osobami związanymi z gminą poprzez organizację pozarządową, działającą na rzecz mieszkańców naszego samorządu. Wszyscy są zainteresowani realizacją działań w swoim środowisku oraz posiadają potencjał zawodowy, doświadczenie i predyspozycje do inicjowania przedsięwzięć na rzecz swojej społeczności, ale też chcą rozwinąć kompetencje osobiste i społeczne w zakresie działań wolontariackich.

Teraz w miejscach publicznych w gminie Żyraków powstaną cztery ogrody. – Nasza grupa wykorzystała już całe 1850 zł – mówi jedna z zaangażowanych, Elżbieta Drąg. – Aby upiększyć miejsce wokół figury Jana Nepomucena w Straszęcinie, zakupiliśmy byliny, krzewy, drzewa, ziemię i kamień. Teraz nasi wolontariusze będą dbać o to miejsce. Cztery grupy z: Mokrego, Woli Żyrakowskiej, Straszęcina i Nagoszyna to 25. aktywnych, którzy od Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej otrzymali pieniądze pozyskane przez zarząd z FIO (MRPiPS). Przed nimi jeszcze łączenie przyjemnego z pożytecznym: wydanie kalendarza z najbardziej aktywnymi z ich gminy, przygotowanie Dnia Wolontariusza oraz wyposażenie wolontariuszy w wiedzę z zakresu wolontariatu i motywacji. –  Kreatywna współpraca, poznawanie siebie, rozwijanie poczucia wspólnoty i bycia zespołem są bardzo ważnymi kwestiami w pracy wolontariusza, a tych w gminie nie brakuje – dodaje Krystyna Kania.