Home » Dębica » Wojsko wróciło do Dębicy

Wojsko wróciło do Dębicy

Już 15 lipca br. na dębickim Rynku odbędzie się uroczyste zaprzysiężenie żołnierzy batalionu Obrony Terytorialnej. W chwili obecnej trwa jeszcze nabór do batalionu, ale jak mówił podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Dębicy dowódca ppłk Roland Waszkowiak chętnych do służby jest więcej niż przewidzianych miejsc.

 – Obecnie  aplikacje o przyjęcie do batalionu Obrony Terytorialnej złożyło ponad 1500 osób z 5 powiatów podległych pod WKU Mielec i WKU Jasło – powiedział podczas konferencji  dowódca batalionu ppłk Roland Waszkowiak. – Osoby, które nie miały dotychczas żadnego doświadczenia zostaną przeszkolone na poligonie w Nowej Dębie, natomiast dla żołnierzy rezerwy będzie to kilkudniowe szkolenie w Dębicy.

W Dębicy łącznie ma działać pięć kompanii (po jednej kompanii dla każdego powiatu). Pierwsze dwie zostaną sformowane na początku lipca, kolejne w następnych tygodniach. Żołnierze zostaną przeszkoleni na poligonie w Nowej Dębie oraz w Dębicy. Dębicki batalion Obrony Terytorialnej będzie częścią 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Łukasza Cieplińskiego i będzie nosił imię Adama Lazarowicza.

Do batalionu zgłaszać mogą się szeregowi do 55 roku oraz podoficerowie i oficerowie  do 63 roku. Z kadry zawodowej zatrudnienie w batalionie znajdzie około 80 osób. Szkolenia rozpoczną się w lipcu i według założenia ppłk Rolanda Waszkowiaka batalion zostanie sformowany do końca 2017 roku.

Jak podkreśla ppłk Waszkowiak przy rekrutacji brane są pod uwagę zarówno wiek i wykształcenie jak również posiadanie specjalnych umiejętności np. kursów sztuk walki, karate, wspinaczki  czy nurkowania.

Obejmujący swoim zasięgiem powiaty: dębicki, jasielski, mielecki, kolbuszowski batalion im. Adama Lazarowicza będzie miał swój sztab, koszary i centrum szkoleniowe  w Dębicy. Miasto na potrzeby tworzącej się jednostki Obrony Terytorialnej przekazało dwa budynki m.in. po dawnym Kolegium Języków Obcych na terenie dawnej jednostki wojskowej przy ul. Kościuszki. Obecnie trwają prace adaptacyjne tych obiektów.

Wojsko na swoje potrzeby stara się także o odpłatne pozyskanie kolejnych budynków na terenie dawnych koszar przy Kościuszki, które obecnie znajdują się w dyspozycji samorządu, osób prywatnych  i Uniwersytetu Ekonomicznego. W założeniu dowództwa dębickiego batalionu jednostka będzie wypełniała nie tylko cele militarne, ale przede wszystkim będzie służyła pomocą ludności cywilnej podczas ewentualnych klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.