Strona domowa » GMINA DĘBICA » Wizyta studyjna samorządów z Ukrainy

Wizyta studyjna samorządów z Ukrainy

W ramach współpracy pomiędzy Biurem Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 i gminy Dębica, 24 kwietnia br. miała miejsce wizyta przedstawicieli ukraińskich samorządów w gminie. Aż 28 samorządowców zgłębiało zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym gminy Dębica, jej finansowaniem, a przede wszystkim pozyskiwaniem pieniędzy unijnych i ich wykorzystaniem. Po wyświetleniu filmów promocyjnych gminy Dębica, Powiatu Dębickiego i Dębicy delegacja odwiedziła wybudowane za pomocą funduszy unijnych Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej wraz z Parkiem Owadów i Pajęczaków, przychodnię zdrowia w Latoszynie, fabrykę firmy Hutchinson w Zawadzie, Kompleks Basenów Nemo w Pustkowie – Osiedlu, Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S. A., podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Mielec w Pustkowie Strachowie oraz Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną przy Górze Śmierci. Ostatnim punktem była konferencja w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu, podczas której samorządowcy zapoznali się z przygotowaną prezentacją dotyczącą pozyskanych pieniędzy unijnych. Wizyta była doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów na szczeblu samorządów oraz wymiany doświadczeń pomocnych przy współpracy w nowej perspektywie współpracy transgranicznej PL-BI-UA.