Home » Wydarzenia » Warto wiedzieć co posadzić w ogrodzie

Warto wiedzieć co posadzić w ogrodzie

Nieformalna Grupa Adeptów Szkółkarstwa, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Producentów Materiału Szkółkarskiego w Zasowie organizuje Warsztaty w ramach projektu „Jeżeli wyrosło, to będzie rosło!”. Projekt  dofinansowany jest z pieniędzy Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 października br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane są grupy maksymalnie 20 osobowe.