Home » Dębica » Wakacyjne zajęcia z Safo

Wakacyjne zajęcia z Safo

Grupa Artystyczna Safo zachęca do udziału w wakacyjnych zajęciach młodzież uzdolnioną teatralnie, muzycznie, czy recytatorsko. Podczas spotkań  prowadzone będą zajęcia z warsztatu teatralnego (m.in. ćwiczenia dykcyjne, improwizacyjne, ruchowe), jak również rozpoczną się przygotowania do najbliższego sezonu artystycznego. Zainteresowani mogą kontaktować się przez fb https://www.facebook.com/safodebica/ lub mail: dominika.migon@mokdebica.pl. Przedział wiekowy na trzy grupy: gimnazjum/ klasy 7-8 szkoły podstawowej, szkoły średnie.