Home » Dębica » W starostwie dokumenty będą w sieci

W starostwie dokumenty będą w sieci

Wynikiem pozytywnym zakończyła się merytoryczna weryfikacja dokumentacji inicjującej realizację projektu: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Powiat Dębicki będzie realizował projekt wspólnie z 17 innymi powiatami, czterema miastami oraz Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, który jest liderem PSIP. Całkowita kwota dofinansowania przekracza 150 mln zł.

– Projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej – mówi Mateusz Pasek, wicestarosta powiatu dębickiego.  PSIP przewidziano do realizacji w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie”, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

– We wcześniejszym rozdaniu pieniędzy z tego programu uzyskaliśmy blisko 700 tysięcy złotych na cyfryzację starostwa. Tym razem, na zadania w ramach PSIP, Powiatowi przypadło do wykorzystania ponad 10 milionów złotych – informuje Piotr Król, dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Celem PSIP jest zapewnienie skutecznego sposobu dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie im komunikowania się z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.

Sam PSIP to rozbudowany system oparty na dwóch poziomach architektury serwerowej: powiatowym i wojewódzkim, przeznaczony dla wielu klientów. Najważniejszym zadaniem PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych (większość dokumentów oraz e-usług opiera się o dane z ewidencji gruntów i budynków), które będą przydatne i dostępne zarówno dla interesanta (mieszkańca, inwestora, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej.

Plan projektu PSIP dla Powiatu Dębickiego do końca 2018 roku opiewa na łączną kwotę 10 443 910 zł i obejmuje: sprzęt, w tym w szczególności serwery, oprogramowania, systemy, komputery, plotery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sieci, zasilacze, przełączniki, systemy i prace geodezyjne,  budowę portalu regionalnego,  instruktaż stanowiskowy, zarządzanie projektem.