Home » Dębica » Udzielają porad od pół wieku

Udzielają porad od pół wieku

Doniosły jubileusz świętowali 15 listopada br. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy. Tego dnia obchodzono 50. rocznicę funkcjonowania placówki. Starosta Andrzej Reguła złożył wspólnie z Mateuszem Smołą, przewodniczącym Rady Powiatu gratulacje Małgorzacie Gargas, która jest dyrektorem placówki.

 – Serdecznie dziękujemy za osiągnięcia zespołu, którym Pani kieruje – mówił Andrzej Reguła. – Mamy nadzieję, że ten codzienny trud pozostanie dla wszystkich Pracowników Poradni nieustającym źródłem poczucia zawodowego spełnienia.

Starosta dodał, że jubileusz skłania do refleksji. – Warto, więc wspomnieć tych, którzy już nie pracują, ale swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju poradni – mówił podczas uroczystości starosta. – Warto także docenić wysiłek obecnej kadry. Jej praca należy do niezwykle trudnych. Wymaga wyjątkowej wrażliwości, empatii, dostarcza wielu wzruszeń, ale jednocześnie zobowiązuje do zachowania dystansu i umiejętności obiektywnej oceny sytuacji.

 Obchodom, zorganizowanym w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy, towarzyszyła konferencja jubileuszowa „Poradnictwo w zmieniającym się świecie”. Wśród prelegentów wystąpili m.in.: dr hab. n. med. Maciej Pilecki z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz dr Krzysztof Gerc z Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie uświetnił występ uczniów dębickiej Państwowej Szkoły Muzycznej.