Home » Czarna » Uczyli się ratować ludzi

Uczyli się ratować ludzi

W Zespole Szkół w Jaźwinach odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym. Skierowane ono było dla uczniów klasy 0, I i III szkoły podstawowej. Wykwalifikowany ratownik Jerzy Stelmach zapoznał uczniów ze specyfiką zawodu ratownika medycznego. Pokazał, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia. – Uczniowie chętnie zadawali pytania oraz wzięli udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy – informuje Agnieszka Szot, nauczycielka szkoły. – Zajęcia takie są bardzo potrzebne, gdyż życie to najważniejsza wartość każdego człowieka, a ratownikiem powinien być każdy z nas.