Strona głowna » Dębica » Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w komendach policji, sądach i prokuraturach odbywać się będą dyżury. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień. W bieżącym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będzie od 23 do 28 lutego.
Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.
W bieżącym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw. Dyżury pełnione będą w tzw. punktach konsultacyjnych. W tych wytypowanych miejscach usługi świadczyć będą m.in. prawnicy, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie, kuratorzy, a także przedstawiciele instytucji pomocowych.
Od 23 – 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.W Rzeszowie dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Leszczyńskiego 3.
Dębiccy policjanci będą pełnić dyżur 25 lutego w Stowarzyszeniu Obrony Praw Człowieka – Zarząd Krajowy w Dębicy przy ulicy Sienkiewicza 1, w godz. 10-12. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w poszczególnych jednostkach policji.