Strona głowna » Dębica » Statuty rad osiedli przyjęte

Statuty rad osiedli przyjęte

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy członkowie tego gremium zdecydowali o obniżeniu progów liczby uprawnionych przy wyborze rad osiedlowych. Dotychczasowa ilość osób wymaganych do powołania rady osiedla w pierwszej turze wynosząca 180 osób i 150 osób w drugiej turze została obniżona odpowiednio do 120 osób w pierwszej i 100 osób w turze drugiej. Z takiego rozwiązania nie są zadowoleni przedstawiciele trzech istniejących w Dębicy rad osiedlowych, którzy uważają, że te limity są wciąż zbyt wysokie.

Sprawa utworzenia osiedli oraz statutów rad osiedli została wcześniej poddana konsultacjom społecznym, w ramach których mieszkańcy mogli od 7 kwietnia do 6 maja zgłaszać swoje uwagi do projektu. Takich pism z uwagami  bezpośrednio  do biura Rady Miejskiej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej zostało zgłoszonych dokładnie 21. Pisma składały zarówno obecnie działające rady osiedli (Świętosława, Słoneczne), jak i organizacje, stowarzyszenia i partie polityczne (Forum na Rzecz Dębicy, Ruch Integracji Społecznej, Platforma Obywatelska – zarząd powiatu dębickiego), rady nadzorcze spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańcy. Propozycje zawarte w tych pismach proponowały zarówno utworzenie rad osiedli bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniach, przez obniżenie ich wymaganej liczby do 40 osób w pierwszej  i 30 osób w drugiej turze do propozycji podwyższenia limitu do 300 osób w pierwszej i 200 osób w drugiej turze oraz określenie progu wyborczego na 50 procent uprawnionych do głosowania w każdym osiedlu.

Swoje zdanie dotyczące przedstawionego przez Komisję Organizacyjno – Prawną Rady Miejskiej projektu uchwały wyrazili podczas sesji przedstawiciele trzech działających w meiście rad osiedlowych. Uważają oni, że zaproponowane przez komisję limity są zbyt wysokie i spowodują, że rady osiedlowe na terenie miasta mogą nie powstać.

Ostatecznie 15 głosami za, przy trzema przeciw i jednym wstrzymującym się uchwała dotycząca statutów osiedli na mocy której w pierwszej turze wyborów do rady osiedla musi wziąć udział 120 osób, a w drugiej turze 100 osób  została przyjęta.