Home » Gmina Dębica » Sprzątali świat w gminie Dębica

Sprzątali świat w gminie Dębica

Akcja Sprzątanie Świata 2016, która w tegorocznej odsłonie przebiegała pod hasłem “Podaj dalej, drugie życie odpadów”, jak co roku, aktywnie realizowana była przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych w gminie Dębica. Głównym przesłaniem tegorocznej akcji było promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji oraz ich recykling.

Do akcji zgłosiło się 13 placówek oświatowych – łącznie ponad 2000 uczniów. Tuż po pierwszym dzwonku na lekcje uczniowie pod opieką wychowawców ruszyli w teren by zrobić porządek. Grupy dzieci i młodzieży wyposażone w worki na śmieci ruszyły w wyznaczone rejony by sprzątać w swoich miejscowościach. Dzięki temu posprzątano śmieci zalegające w rowach, na terenach wokół szkół, boisk, lasów, kościołów, cmentarzy, placów zabaw, przystanków. Łącznie zebrano 160 worków odpadów.

Cała akcja sprzątania była skoordynowana przez Referat  Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Dębicy, który zapewnił wszystkim uczestnikom akcji worki na odpady, rękawice lateksowe, odbiór odpadów z miejsc wcześniej ustalonych z uczestnikami akcji i ich transport do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie. Akcja przebiegała sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Gminni urzędnicy mają nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.