Home » Dębica » „Senior +” w Dębicy

„Senior +” w Dębicy

Dębica otrzymała 43300 złotych w ramach programu wieloletniego „Senior +” na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia dziennych domów oraz wsparcia funkcjonowania już istniejących placówek. Dotacja przyznana z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej została przeznaczona na zakup sprzętu w pracowni rehabilitacji i rekreacji oraz remont pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Mościckiego, w tym jego malowanie oraz wymianę wykładziny.

Projekt realizowany od września do grudnia 2017 roku jest uzupełnieniem remontu w budynku Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Mościckiego, na który pozyskano pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ogólny koszt remontu to 1,6 mln złotych, w tym dofinansowanie wyniesie 1,3 mln. zł.

W ramach tego remontu w budynku została przeprowadzona termomodernizacja, remont istniejącej klatki schodowej, podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie nakładki asfaltowej na części istniejącego zjazdu i miejscach postojowych, przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji wod-kan. i c.o., wymiana dwóch pieców i zakup nowych oraz przebudowa istniejącego drenażu wokół budynku, poszerzenie szybu windowego i zakup nowej windy oraz sprzętu rehabilitacyjnego i utworzenie pracowni komputerowej.

Wszystkie te działania pozwolą na uruchomienie w Dębicy Akademii Zdrowia i poszerzenie oferty dla lokalnej społeczności. W konsekwencji będą to działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych i starszych. Na zdjęciach remont budynku DDP oraz ŚDS przy ulicy Mościckiego.