Strona głowna » Dębica » Ruszyła termomodernizacja szkół
SONY DSC

Ruszyła termomodernizacja szkół

W Szkole Podstawowej nr 12 i w Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica-etap II”. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Linchenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowita wartość projektu wynosi 3777931 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 2192128 zł.

Przetarg na prace termomodernizacyjne budynku SP nr 12 przy ul. Gajowej 9 wygrała firma Novum Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Krosna. Koszt termomodernizacji uzgodnionej z wykonawcą wynosi 847 242 zł. Prace polegały będą na ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu nad klatką schodową, dociepleniu ścian klatki schodowej na poddaszu, wymianie okien i drzwi, montażu nawiewników higrosterowanych, wymianie istniejącego źródła ciepła na system pomp ciepła gazowego i kotłów kondensacyjnych oraz kompleksowej wymianie instalacji c.o. przewodów i grzejników.

Prace termomodernizacyjnne w budynku SP nr 9 przy ul. Grottgera 9 w Dębicy wykonuje firma „Ecoresbud” z Jasła, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. Jej koszt to 1805251 zł. W ramach zaplanowanych prac wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły, łączników i sali gimnastycznej docieplenie ścian piwnic, docieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, montaż nawiewników higrosterowanych, kompleksowa wymiana instalacji, przewodów i grzejników oraz systemu grzewczego.

Planowany w umowie z wykonawcami termin zakończenia prac termomodernizacyjnych w obu budynkach przypada na koniec grudnia 2015 r.