Strona głowna » Dębica » Rumuńska delegacja pod wrażeniem Dębicy

Rumuńska delegacja pod wrażeniem Dębicy

Przez pięć dni, pod koniec września w ramach unijnego programu rozwoju regionalnego gościła w Dębicy blisko 40 osobowa delegacja samorządowców z Rumunii. Miasto rumuńskim gościom zostało rekomendowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako dobry model funkcjonowania samorządu.

Pobyt rumuńskiej delegacji zainaugurowała sesja naukowa, którą otworzył zastępca burmistrza Jarosław Śliwa. – Cieszymy się, że goście zdecydowali się przyjechać do nas żeby zobaczyć jak funkcjonuje nasze miasto i jakie są jego atuty – móił wiceburmistrz Śliwa. – Jestem przekonany, że jest ich bardzo wiele o czym świadczy rekomendacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które wskazało Dębicę.

Podczas kilkugodzinnej sesji naukowej specjaliści z Wydziału Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego przedstawili rozwój Dębicy w ostatnich kilkunastu latach oraz sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na różnego rodzaju inwestycje miejskie.

Jak podkreślał Wiesław Stanaszek, naczelnik Wydziału Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta Dębica od lat korzysta z funduszy unijnych, realizując różne projekty. – Dzięki dostępowi do tych pieniędzy zrealizowano wiele inwestycji – mówił Stanaszek. W strategii rozwoju naszego miasta najważniejszymi elementami są rozwój gospodarczy i podniesienie jakości życia mieszkańców.

W dalszej części konferencji goście z Rumunii przedstawili natomiast projekt, który jest właśnie w trakcie realizacji i w ramach którego odwiedzili Dębicę.

Podczas kilkudniowego pobytu goście mieli okazję zobaczyć dębickie firmy (T.C. Dębica, WUCH, Olimp Laboratories, Śnieżkę), dębickie obiekty kulturalno – oświatowo – sportowe (szkoły, domy kultury, świetlice środowiskowe) jak również szpital, euro boisko, budynki mieszkalne po termomodernizacji czy realizowane inwestycje drogowe.

Gości interesowało z jakich funduszy zostały przeprowadzone inwestycje i jakie problemy występowały podczas wprowadzania tych inwestycji w życie. Byli również zainteresowani tym jak wybiera się firmy, które przeprowadzają remonty i budowy oraz tym kto zajmuje się projektowaniem danych inwestycji – firmy zewnętrzne czy miasto.

Dużym zainteresowaniem rumuńskiej delegacji cieszyła się kwestia działalności domów kultury, informacje jakie organizacje w nich działają i zasady na jakich funkcjonują. Goście byli pod ogromnym wrażeniem zarówno dębickich obiektów sportowych: Aquaparku i basenu, jak również Galerii Sztuki MOK i Muzeum Regionalnego. Podczas wizyty w muzeum delegaci zapoznali się jeszcze bliżej z historią Dębicy i mieli okazję się dowiedzieć się jak wyglądał rozwój miasta w poszczególnych okresach.

Ostatniego dnia wizyty rumuńska delegacja odwiedziła Urząd Miejski i złożyła wizytę burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi. Podczas spotkania w gabinecie burmistrza rumuńscy samorządowcy mieli okazję dowiedzieć się o przebiegu współpracy władz miasta z mieszkańcami, konsultowaniu z nimi planowanych inwestycji i oczekiwań ze strony mieszkańców wobec władz miasta.

Ostatnim punktem pobytu w Dębicy była wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestnicy dopytywali o to w jaki sposób pomaga się rodzinom, bezdomnym i bezrobotnym. Jak stwierdził jeden z członków delegacji w Rumunii jeśli chodzi o kwestie rozwoju bardzo duży nacisk kładzie się na biznes, a mniejszy na mieszkańców. W Dębicy zaś jak zauważył wszędzie stawia się na ludzi – wspiera się ich rozwój i edukację, dostarcza się im rozrywek, udziela się pomocy i kieruje się ich zdaniem w podejmowaniu decyzji które dotyczą całego miasta czy powiatu. Jak nadmienił widoczna jest także dobra współpraca pomiędzy władzami i przedsiębiorcami, a to sprzyja rozwojowi miasta.

Goście z uznaniem wyrażali się o porządku i czystości w Dębicy. – Nie widać u was zbyt wielu koszy na śmieci a jest czysto – mówił jeden z samorządowców. Delegatom bardzo podobała się także duża ilość drzew w mieście i ogólnie estetyka Dębicy.

Mihaela Grigore, która była koordynatorem pobytu delegacji z Rumunii przesłała emaila do Urzędu Miejskiego, w którym napisała, że jest pod wrażeniem pobytu w Dębicy.