Strona głowna » Pilzno » Rozmawiali o zwolnieniach z podatku

Rozmawiali o zwolnieniach z podatku

Omówienie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje w ramach pomocy de mini mis było tematem spotkania burmistrz Pilzna oraz Rady Miejskiej w Pilźnie z miejscowymi przedsiębiorcami. Projekt uchwały zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli lub ich części oddanych do użytku po dniu 1 stycznia 2015 roku oraz nowo nabytych o powierzchni powyżej 10 000 m kw., na trzy lata. Podjęcie tej uchwały przewiduje się jeszcze w bieżącym roku, jednak wcześniej musi zostać on zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, celem oceny zgodności z przepisami unijnymi.