Strona głowna » Gmina Dębica » Rozmawiali o kibicach i chuliganach

Rozmawiali o kibicach i chuliganach

W Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyło się spotkanie władz miasta, przedstawicieli dębickich klubów piłkarskich z kierownictwem dębickiej Policji. Tematem rozmów były zagrożenia ze strony pseudokibiców lokalnych drużyn.

Komendant Powiatowy Policji w Dębicy insp. Mirosław Furdyna zwrócił uwagę na brak reprezentantów środowisk kibiców na spotkaniu. Naczelnik wydziału prewencji podinsp.Jan Wojna przedstawił analizę zgłoszeń incydentów z udziałem osób pochodzących z grup łamiących obowiązujące przepisy. Podczas dyskusji rozważano metody i sposoby zapobiegania sytuacjom stwarzającym zagrożenie mieszkańcom.

Burmistrz Mariusz Szewczyk zdecydowanie oznajmił, że w przypadku jakichkolwiek zdarzeń chuligańskich z udziałem kibiców którejkolwiek z drużyn, wstrzymane zostaną pieniądze na utrzymanie danego klubu. Kierownictwo klubów podjęło decyzje o niewpuszczaniu na obiekty na mecze grup zorganizowanych. Uczestnicy spotkania wyrazili zaangażowanie w pracę w eliminowaniu negatywnych zachowań pseudokibiców. Komendant Furdyna zwrócił się z prośbą do kierownictwa klubów o próbę zorganizowania spotkań z kibicami lokalnych drużyn.