Home » Dębica » Radni przyjęli projekt, czas na pieniądze

Radni przyjęli projekt, czas na pieniądze

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 listopada radni wyrazili zgodę na przystąpienie Dębicy do projektu „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych”.

Miasto w listopadzie 2016 złożyło już wniosek o dofinansowanie tego projektu z Europejskiego Funduszu Centrum Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych do kwoty 8,7 miliona zł. Wkład własny Dębicy po zaakceptowaniu wniosku wyniósłby 2,7 miliona złotych w latach 2017-2018. Pod koniec sierpnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego  ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej dedykowanej dla miejskich Obszarów Funkcjonalnych z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego Dębica będzie starała się o dofinansowanie  modernizacji budynku Domu Kultury Mors w Dębicy. Zakres zadań będzie obejmował m.in.: przebudowę sali widowiskowej i sceny, budowę garderoby i przebierali dla artystów, budowę orkiestronu, montaż windy dla niepełnosprawnych, remont dachu i modernizację węzła komunikacyjnego, remont sali baletowej, sali ćwiczeń, studia nagrań, termomodernizację budynku wraz z robotami instalacyjnymi, modernizację sali kinowej. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustalony został na czerwiec 2017 roku, a końcowy termin zakończenia realizacji projektu na październik 2018 r. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 procent wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż sześć milionów złotych. Miasto w listopadzie 2016 roku złożyło już wniosek w kwestii dofinansowania tego projektu.