Strona głowna » Dębica » Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Dębica przeznaczy 98 tysięcy złotych na „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Dębicy w 2015 roku”. Uchwałę przyjęto na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 marca br.

Głównymi zadaniami wynikającymi z programu ma być zapobieganie bezdomności zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie, odławianie, zmniejszanie populacji bezdomnych psów i kotów poprzez sterylizację, poszukiwanie dla nich właścicieli, usypianie ślepych miotów, wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt.

Działania prowadzić będą: Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy, Przytulisko dla bezdomnych zwierząt, prowadzone przez Zakład Usług Miejskich, Zakład leczniczy dla zwierząt Suvet, organizacje społeczne, których celem działania jest ochrona zwierząt, Straż Miejska oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals z Inspektoratem w Dębicy.

Na realizację programu w 2015 zaplanowano 98 tysięcy złotych, które przeznaczona zostaną na: dostawę karmy dla bezdomnych i wolno żyjących kotów – 9 tys. złotych, obsługę weterynaryjną przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Dębicy oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 26 600 złotych oraz usługi polegające na utrzymaniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt wraz z wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów w Dębicy – 62 500 złotych.

FOT. JACEK PAPUGA