Home » Dębica » Przeżyli zimowisko w Narnii

Przeżyli zimowisko w Narnii

Ponad czterdzieści harcerek i harcerzy z 7 Szczepu Drużyn Dębickich ”Invicti” im. gen. Mariusza Zaruskiego brało udział w biwaku zimowym w Zespole Szkół w Stasiówce. Młodzi ludzie na cztery dni przenieśli się do pokrytej śniegiem Narnii, by tam poznać jej mieszkańców oraz przeżyć wspaniałe przygody.

Zimowisko zaczęło się od poznania rodzeństwa Pevesie oraz autora książek: C. S. Levisa. Podczas następnych dni harcerze uroczyście przeszli przez zaczarowaną szafę, udali się na podwieczorek do pana Tumnusa oraz przygotowywali się do bitwy, poznając tajniki pierwszej pomocy oraz musztry.

Nie zabrakło również zabawy na śniegu, lepienia bałwanów, śpiewanek, gry nocnej. W programie były także zajęcia profilaktyczne oraz spotkanie z policjantem nt. współczesnych zagrożeń. Na koniec odbyła się koronacja prawowitych władców Narni oraz konkurs tańców.

Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Dębicy dzięki pieniądzom pozyskanym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.