Strona głowna » Podkarpackie » Priorytety wojewody

Priorytety wojewody

Ratownictwo medyczne, przygotowanie administracyjne priorytetowych inwestycji dla województwa podkarpackiego – to obszary, w których realizowane będą najważniejsze zadania w 2015 r. Poinformowała o tym wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska podczas konferencji prasowej.

 – W województwie podkarpackim do końca 2015 r. zajdą duże zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym – zapowiedziała wojewoda. W regionie docelowo funkcjonować będzie pięć skoncentrowanych dyspozytorni medycznych. Pierwsza z nich została uruchomiona w Rzeszowie w styczniu 2014 r. Obejmuje swoim zasięgiem teren m. Rzeszowa oraz powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego i niżańskiego. W styczniu br. będzie uruchomiona zintegrowana dyspozytornia w Mielcu, a potem kolejno w Krośnie, Przemyślu i Sanoku. Każda z nich będzie mieć do dyspozycji od 15 do 20 karetek (obecnie dyspozytorzy mogą dysponować 2-7 zespołami ratownictwa medycznego).

Wojewoda przekazała, że budowana jest nowa siedziba Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Inwestycja została rozpoczęta we wrześniu 2014 r., wykonano już fundamenty i w bieżącym roku zadanie będzie kontynuowane. Potrzeba budowy nowego obiektu wynika z zapisów m. in. ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, która zakłada, że operatorzy numerów alarmowych docelowo będą odbierać zgłoszenia ze wszystkich numerów alarmowych (w 2015 r. – 112, 999; w latach kolejnych – 998, 997, pogotowie gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze). W związku z tym istnieje potrzeba zapewnienia właściwych warunków lokalowych oraz wymagań technicznych. Koszt inwestycji to ok. 6 mln zł.

Wojewoda przypomniała, że mieszkańcy regionu mogą skorzystać z nowej usługi powiadamiania o zagrożeniach. Regionalny System Ostrzegania został uruchomiony w ramach umowy pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Telewizji Polskiej i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym w programach regionalnych: w standardzie telewizji hybrydowej łączący w sobie typową emisję sygnałów telewizyjnych wraz z multimedialnymi treściami dostarczanymi do telewizora przez szerokopasmowy internet, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów cyfrowych, a także w aplikacjach telefonicznych. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

W wojewódzkie podkarpackim do tej pory (od momentu wdrożenia pilotażu) poprzez RSO przekazano 200 komunikatów. Były to głównie ostrzeżenia przekazywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące aktualnej sytuacji pogodowej, np. silnych wiatrów, zawiei i zamieci śnieżnych.

 Wojewoda Małgorzata Chomycz – Śmigielska podczas konferencji przekazała, że 2015 rok będzie okresem intensywnych prac nad wydawaniem decyzji pod inwestycje drogowe, kolejowe i inne. W toku postępowania administracyjnego znajdują się wnioski złożone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące dwóch odcinków drogi ekspresowej S-19: odcinek od Świlczy do Kielanówki oraz odcinek od Sokołowa Młp. do Stobiernej. – W sumie mamy do wywłaszczenia ok. dwa tys. działek na tych dwóch odcinkach – powiedziała wojewoda, dodając, że szczególna uwaga poświęcona jest mieszkańcom, którzy będą zobowiązani opuścić swoje domy. Małgorzata Chomycz -Śmigielska zapowiedziała, że po wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie mógł być ogłoszony przetarg na wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, którzy będą szacować wartości nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi. Przyspieszy to, po wydaniu decyzji ZRID, proces postępowania odszkodowawczego dla właścicieli działek.

Ponadto w 2015 roku rozpocznie się na Podkarpaciu przygotowanie do realizacji, na podstawie specustawy o inwestycjach, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego, gazociągów przesyłowych , m.in. odcinki Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów oraz Hermanowice – Jarosław – Głuchów – Pogórska Wola. Decyzje lokalizacyjne i zezwolenia na budowę w tych sprawach będzie wydawać wojewoda.

Wojewoda poinformowała także, że w bieżącym roku planowane jest zakończenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem sieci szerokopasmowych.

Wojewoda zapowiedziała, że kontynuowany będzie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki któremu w regionie zmodernizowano do tej pory 921 km dróg, a dotacja dla samorządów wyniosła 263,5 mln zł. W 2015r. dofinansowanie z budżetu państwa do 59 zadań będzie wynosić ponad 62 mln zł.

Kontynuowany będzie również program „Maluch”. W województwie podkarpackim dzięki programowi od 2011 r. utworzono 757 nowych miejsc przedszkolnych w gminach. Nowością w tegorocznej edycji jest „Maluch na uczelni”.