Strona głowna » Dębica » Powiat z nagrodą za wyrównywanie szans

Powiat z nagrodą za wyrównywanie szans

Projekt „Kompleksowe wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością oraz jego rodziny” znalazł się w gronie najlepszych praktyk, nagrodzonych statuetką Samorządu Równych Szans 2015. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymanej nagrody – mówi Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego. – Potwierdzono, że nasza jednostka dobrze wykonuje swoje zadania.

 Program Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego – Samorząd Równych Szans – ma na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami – pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Jest realizowany pod patronatem honorowym: Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

W bieżącym roku, do udziału w VII edycji konkursu swoje projekty zgłosiło 77 samorządów z całego kraju. Kapituła konkursowa, pod przewodnictwem ministra Jarosława Dudy, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, wyłoniła dziewięciu zwycięzców. Wśród nich znalazł się powiat dębicki wraz z projektem „Kompleksowe wspieranie rozwoju dziecka  niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością oraz jego rodziny”.

Zadanie w 100 procentach finansowane jest z budżetu powiatu dębickiego i realizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Dębicy. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zapewnia opiekę, pomoc w nauce, a także stałą pracę z rodziną podopiecznego. Jednostka prowadzi także różnorodne formy pracy z dzieckiem i rodziną polegające na oddziaływaniach terapeutycznych, kompensacyjnych, korekcyjnych, i logopedycznych. Zespół specjalistów realizuje opracowane programy terapii oraz usprawniania rozwoju psychoruchowego, zarówno  podczas zajęć grupowych, jak i w kontakcie indywidualnym.