Strona głowna » Dębica » Powiat i gmina walczą o chodniki

Powiat i gmina walczą o chodniki

Dwa warianty budowy nowej drogi w powiecie dębickim przygotowali projektanci działający na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Chodzi o łącznik węzła autostrady A4 (tzw. węzeł Dębica Wschód) z drogą krajową nr 94 (dawniej droga krajowa nr 4) oraz z drogą wojewódzką nr 985 (Dębica – Mielec) w gminie Dębica.

 – Wariant pierwszy jest rozwiązaniem, które najbardziej odpowiada nam oraz mieszkańcom, ponieważ ta wersja zakłada, że łącznik będzie przebiegał z dala od zabudowań mieszkalnych – mówi Jacek Drobot, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy. Dyrektor brał udział w spotkaniu z przedstawicielami PZDW, władzami gminy Dębica, projektantami z firmy Trasal, a także z mieszkańcami gminy Dębica, które odbyło się 17 czerwca w Pustyni.

W trakcie rozmów okazało się, że zainteresowani mają sporo zastrzeżeń do przygotowanych planów. Chodzi głównie o brak chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż łącznika (w projekcie ujęto tylko krótkie odcinki chodników na wiaduktach). Mieszkańcy obawiają się, że taki stan poważnie zagrozi bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów, wręcz pozbawi ich możliwości korzystania z drogi. Andrzej Studziński z firmy Trasal tłumaczył, że w projekcie nie uwzględniono ścieżek pieszo-rowerowych, bo zamówienie złożone przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie zawierało takiego zalecenia.

Grażyna Siemińska, zastępca dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji PZDW, potwierdziła te wyjaśnienia. Poinformowała zebranych, iż brak chodników to efekt uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z 31 marca br. Zawiera ona zapis, że w aspekcie planów rozwoju sieci dróg wojewódzkich – w kontekście możliwości finansowych – rezygnuje się z budowy ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. Władze powiatu dębickiego, w trosce o bezpieczeństwo i wygodę przyszłych użytkowników łącznika, zamierzają wnioskować u marszałka podkarpackiego o zamianę podejścia do sprawy.

 – Ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż łącznika są niezbędne – mówił dyrektor Drobot. – Jeżeli projektanci teraz ich nie uwzględnią i nie będą one realizowane równocześnie z budową samego łącznika, to trzeba pamiętać, że wykonanie chodników czy ścieżek rowerowych w przyszłości, po zakończeniu budowy łącznika, będzie oznaczać kolosalne koszty. Powodem jest zaplanowany przebieg drogi nad torami kolejowymi i autostradą. Oznacza to konieczność wzniesienia bardzo wysokich nasypów, około 10 metrów ponad teren, dlatego powiat oraz gmina Dębica będą wnioskować do marszałka o ujęcie ścieżek pieszo – rowerowych w projekcie lub uwzględnienie rezerwy pod ich wykonanie na projektowanych nasypach.

Koszt budowy łącznika oszacowano na 50 do 60 milionów złotych. Władze województwa zapewniają, że jeżeli uda się zdobyć unijne pieniądze na realizację tej inwestycji, to nowa droga wojewódzka mogłaby powstać w ciągu trzech lat.