Strona głowna » Dębica » Powiat bezpieczniejszy

Powiat bezpieczniejszy

Informację o stanie bezpieczeństwa  przedstawili policjanci z komendy powiatowej podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Mieszkańcy regionu mogą spać spokojnie – jest coraz bezpieczniej.

Choć przedstawione wskaźniki dotyczyły roku 2014, powiało optymizmem. W całym powiecie liczba wszystkich przestępstw spadła. Mniej było tych najbardziej uciążliwych, czyli rozbojów, kradzieży i wymuszeń. Policja mogła się też pochwalić wysoką wykrywalnością przestępstw takich jak bójki i pobicia oraz kradzieże.

Mniej było  wypadków drogowych, bo dębicka drogówka podejmowała i wciąż podejmuje wiele akcji poprawiających bezpieczeństwo. W czasie akcji „Trzeźwość i narkotyki”, „Prędkość”, „Niechronieni”, „Pasy”, „Trzeźwy Poranek” funkcjonariusze drogówki zatrzymali 278 nietrzeźwych kierowców, 1200 dowodów rejestracyjnych i nałożyli 8248 mandatów.

W 2014 roku policja z powiatu zorganizowała dwie debaty społeczne, by poznać problemy dotyczące różnych obszarów bezpieczeństwa. Pierwsza, w Brzostku, nosiła tytuł „Masz jedno życie – dbaj o nie”, dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa na drodze. Druga, w Dębicy, była poświęcona bezpieczeństwu osób, które decydują się na pracę za granicą.

Policjanci pochwalili się też, istotnym jak zaznaczyli, czasem reakcji na zgłoszenie o zdarzeniu. W ubiegłym roku reagowali już po 6 minutach i 35 sekundach – w mieście oraz po 10 minutach i 41 sekundach na wsi.

W bieżącym roku policja z Dębicy stawia przede wszystkim na budowanie zaufania do swojej instytucji oraz edukowanie społeczeństwa i działania profilaktyczne prowadzące do zwalczania przestępczości pospolitej oraz demoralizacji nieletnich.

Rok 2014

Liczba przestępstw – 1699 (spadek o 311 w porównaniu z rokiem 2013)

Liczba zdarzeń drogowych – 876 (spadek o 123)

Liczba wszystkich zdarzeń zgłoszonych na policję – 8898 (spadek o 571)

ska

FOT. JACEK PAPUGA