Strona domowa » DĘBICA » Posłanki spotkają się z seniorami

Posłanki spotkają się z seniorami

Spotkanie otwarte skierowane przede wszystkim do seniorów, poświęcone polityce senioralnej Polski, która wymaga reformy z Elżbietą Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Małgorzatą Kidawą-Błońską,  posłanką na Sejm RP i wicemarszałek Sejmu RP odbędzie się 27 listopada  br. w kawiarni „Pappas”, przy ul. Batorego w Dębicy.  – Zależy nam na tym, aby w atmosferze dialogu, przy kawie i słodkościach, na które serdecznie zapraszam – informuje europarlamentarzystka Elżbieta Łukacijewska. – Sami seniorzy powiedzieli nam, jakie mają potrzeby i jakie rozwiązania byłyby dla nich najlepsze. Ponadto, wspólnie z moimi koleżankami chcemy przedstawić postulaty i propozycje opracowane do tej pory przez współpracujących z nami ekspertów. Konsultacje zakończą się przedstawieniem diagnozy Senior 2018.

Spotkanie poprowadzą wspomniane już  Elżbieta Łukacijewska, Małgorzata Kidawa–Błońska oraz Marzena Okła-Drewnowicz, poseł która w Sejmie RP pracuje nad przygotowaniem założeń programu dla osób starszych uwzględniającego zapoczątkowanie badań profilaktycznych, corocznego monitorowania stanu zdrowia seniorów oraz zapewnienie dostępu do lekarzy geriatrów.

– Zmiana polityki senioralnej jest konieczna w Polsce, pokazują to zwłaszcza statystyki – podkreśla Europosłanka Łukacijewska. – Pod koniec 2015 roku w gronie ponad 38 mln Polek i Polaków mieliśmy blisko 9 mln osób, które mają 60 albo więcej lat. Starzenie się polskiego społeczeństwa to ogromne wyzwanie społeczne, gospodarcze i organizacyjne.

Dębickie spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych, przy czym organizatorzy szczególnie zapraszają seniorów. Spotkanie odbędzie się 27 listopada br., o godz. 13.00 w Restauracji Pappas Pizza & Cafe przy ul. Stefana Batorego 11 w Dębicy.