Strona głowna » Dębica » Porozumieli się w sprawie śmieci

Porozumieli się w sprawie śmieci

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadam podpisało umowę z Dębickimi Zakładami Komunalnymi „Dezako”. Według Stanisława Rokosza, wójta gminy Dębica  data zawarcia porozumienia, 30 grudnia, ma wymiar symboliczny i pozwala podjąć działania na przyszłość, zostawiając za sobą przeszłość. Zdaniem wójta, nic tak nie cieszy, jak współpraca dwóch spółek reprezentujących miejscowy kapitał i dających zatrudnienie tak wielu osobom z lokalnego rynku pracy.

Porozumienie ma zacieśnić współdziałanie pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie gospodarowania odpadami. Podjęta współpraca ma duże znaczenie w kontekście uzyskania statusu instalacji regionalnej od 1 stycznia 2015 r. przez znajdującą się w Paszczynie instalację mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów. Formuła ta oznacza, że przepustowość i profesjonalizm stosowanej technologii pozwala na przyjmowanie strumienia odpadów i uzyskanie z nich wysokich poziomów recyklingu oraz przyczynia się do redukcji bioodpadów deponowanych na składowiskach. Potwierdzeniem statusu jest stosowany zapis w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Porozumienie podpisali  Ryszard Tęcza, prezes „Dezako” i wiceprezes Anna Wojnarowska oraz Witold Stanoch, prezes PGO i jego zastępca Andrzej Wielgos. Zarówno PGO, jak i „Dezako” są najbardziej znaczącymi w powiecie zakładami, zajmującymi się odpadami. „Dezako” jest spółką o największym w powiecie doświadczeniu w zakresie transportu odpadów, powstałą w 1991 r. w wyniku prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w spółkę pracowniczą. PGO jest jednym z dwóch zakładów w zachodnim regionie województwa podkarpackiego, a jedynym w powiecie dębickim świadczącym usługi w zakresie kompleksowego zagospodarowywania odebranych odpadów komunalnych. Udziałowcami PGO są gmina Dębica oraz miasto Dębica.