Home » Dębica » Pomogą zadłużonym w ZUS

Pomogą zadłużonym w ZUS

Nowe stanowisko doradcze przeznaczone do obsługi klientów zalegających z realizacją swoich zobowiązań zostało uruchomione z końcem grudnia 2016 r. w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle.  Doradca ds. ulg i umorzeń ma pomóc przedsiębiorcy uzyskać ulgę, zawrzeć układ ratalny lub odroczyć termin płatności.

– Doradca najczęściej proponuje rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności – dodaje Małgorzata Łyszczarz-Bukała, rzecznik regionalny ZUS województwa podkarpackiego. – Natomiast w przypadku, gdy takie umowy już są zawarte, może również zaproponować renegocjacje warunków umowy. Jest także możliwość wnioskowania o zawieszenie czynności egzekucyjnych lub wstrzymanie tych czynności.

Z pomocy doradcy może skorzystać każdy płatnik składek. W przypadku problemów ze spłatą należności, płatnik powinien w oddziale zapytać się o możliwość kontaktu z doradcą ds. ulg i umorzeń.

– Przedsiębiorcy mogą też liczyć w ZUS – ie na wsparcie opiekuna płatnika strategicznego – informuje Małgorzata Łyszczarz-Bukała. – Jest to pomoc dla przedsiębiorców, którzy są kluczowi w danym regionie. Zazwyczaj chodzi o firmy zatrudniające wielu pracowników. Wsparcie opiekuna płatnika strategicznego polega na koordynowaniu jego wszystkich potrzeb w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Oddział ZUS w Jaśle zachęca przedsiębiorców, którzy mają zadłużenie w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, do korzystania z usług doradcy ds. ulg i umorzeń.

Doradca