Strona głowna » Dębica » Policjanci podsumowali rok

Policjanci podsumowali rok

Narada roczna Komendy Powiatowej Policji w Dębicy odbyła się 23 stycznia. Insp. Paweł Filipek omówił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie dębickim za 2014 rok. Przedstawiono prezentację multimedialną, obrazującą wyniki osiągnięte przez policjantów oraz zdarzenia z ubiegłego roku.

Po złożeniu meldunku i przywitaniu zebranych gości komendant Filipek omówił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie dębickim za 2014 rok. Przedstawiono prezentację multimedialną, obrazującą wyniki osiągnięte przez policjantów oraz zdarzenia z ubiegłego roku.

Insp. Andrzej Sabik w swojej wypowiedzi odniósł się do przedstawionych przez policjantów wyników oraz wypowiedzi gości. – Dobra policyjna praca przekłada się na uznanie i poczucie bezpieczeństwa ze strony lokalnej społeczności – mówił, zastępca komendanta wojewódzkiego. – Jednym z głównych celów w trwającym już roku będzie zwiększenie bezpieczeństwa na drogach województwa podkarpackiego. Zdecydowana represja wobec osób stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Komendant Powiatowy Policji w Dębicy insp. Paweł Filipek podsumowując naradę złożył na ręce przedstawicieli samorządów i urzędów podziękowanie za dotychczasową współpracę. Zwrócił się także z apelem o dalsze zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, jakim jest bezpieczeństwo.

Narada odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Oprócz obecnego zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego policji zaproszenie przyjęli Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego, Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, Beata Stój, prezes Sądu Rejonowego Beata Stój,  Mateusz Smoła,  przewodniczący Rady Powiatu oraz Jacek Żak, prokurator rejonowy.