Home » Dębica » Ostatnie dni na złożenie projektu

Ostatnie dni na złożenie projektu

Tylko do 14 listopada br. mieszkańcy Dębicy mogą składać  projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Dotychczas złożonych zostało osiem projektów, ale doświadczenie ubiegłych lat mówi, że najwięcej zgłoszeń ma miejsce tuż przed upływem terminu składania wniosków.

Najwięcej, bo siedem propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębicy na 2018 rok zostało złożonych na zadania osiedlowe. Są wśród nich te dotyczące budowy dróg, zainstalowania monitoringu, modernizacji boiska czy remontu parkingu osiedlowego. Podobnie jak w latach ubiegłych wśród propozycji znalazł się także remont muszli koncertowej i widowni na osiedlu „Słoneczne“  oraz budowa nowego placu zabaw  czy modernizacja nawierzchni jezdni.

Podobnie jak w ostatnich dwóch edycjach, projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w  sekretariacie burmistrza.   Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 15 mieszkańców. Taką listę z podpisami należy dołączyć do zgłaszanego projektu. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie w każdej kategorii (ogólno-miejskiej i osiedlowej). Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez Internet.

Na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. został przeznaczony jeden milion złotych. Kwota ta podzielona została odpowiednio na projekty ogólno miejskie – 350 tys. złotych oraz projekty osiedlowe – 650 tys. Złotych, przy tym koszt zadania osiedlowego nie może być wyższy niż 100 tysięcy złotych. Od 14 listopada do 7 grudnia 2017 prowadzona będzie weryfikacja zgłoszonych propozycji, zaś 8 grudnia 2017 nastąpi ogłoszenie listy zadań do głosowania, Od 9 do 17 grudnia 2017 prowadzone będzie głosowanie a 18 grudnia 2017 nastąpi ogłoszenie wyników.