Strona głowna » Dębica » Olimpiada na Olimpie

Olimpiada na Olimpie

Już po raz XIII zapłonął znicz podczas organizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 olimpiady dla dębickich przedszkolaków. W zmaganiach uczestniczyło 112 zawodników ze wszystkich dębickich przedszkoli oraz oddziału zerowego działającego przy SP nr 9. Zawodników obserwowało ponad 300 najmłodszych kibiców z przedszkoli dopingując swoje drużyny zarówno hasłami promującymi sport, jak i okrzykami zagrzewającymi do zdrowej rywalizacji.
Olimpiada umożliwiła dzieciom prezentację swoich umiejętności sportowych i zasad bezpiecznego kibicowania według idei „fair play”. Ponadto była swoistym sprawdzianem cech charakteru dzieci takich jak: koleżeństwo, wzajemne wsparcie, empatia oraz chęć współdziałania w zespołach. Podczas imprezy połączono rywalizację sportową z dobrą zabawą, a wszyscy uczestnicy i kibice zabrali ze sobą w sercach same pozytywne emocje i przeżycia.
– Impreza miała również na celu podkreślić ważny aspekt społecznej edukacji sportowej, polegający na popularyzacji zdrowego stylu życia oraz integracji najmłodszej społeczność Dębicy w propagowaniu zasad bezpiecznego kibicowania opartego na idei „fair play” – mówi Andrzej Nylec, koordynator do spraw sportu w Szkole Podstawowej nr 9 i prezes UKS Olimp. – Zasada ta powinna wszystkim towarzyszyć nie tylko podczas imprez sportowych, ale również w życiu codziennym. Wszystkie drużyny, podczas zmagań sportowych wykazały się dużą sprawnością fizyczną, siłą woli, wytrwałością, a zawodnicy nauczyli się znosić drobne potknięcia i niepowodzenia z klasą, bo najważniejszą rzeczą podczas sześciu konkurencji sportowych było zmaganie się z samym sobą i ze swoimi słabościami. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami, a najlepsze drużyny pucharami, medalami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
Podczas zawodów drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach: bieg połączony ze zbieraniem skarbów z wyspy, bieg z przekładaniem szarfy, skok w dal z miejsca na odległość, rzuty woreczkiem do celu, bieg na czworakach przez tunel, bieg sztafetowy połączony z rysowaniem domku.
Olimpijskie zmagania oceniali nauczyciele SP 9, zawodniczki DAP Girls oraz uczniowie – sportowcy UKS Olimp. Wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli, aby zdobyć jak największą liczbę punktów. Pomagał im w tym doping licznie zgromadzonych kibiców. Najważniejsza jednak była dobra zabawa i gorąca atmosfera. „Dziewiątka przedszkolakom” jest również wspaniałą okazją do zaprezentowania umiejętności artystycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami obejrzeć można było ciekawy pokaz tańca nowoczesnego, towarzyskiego, pokazy akrobatyczne, usłyszeliśmy piękne piosenki i wiersze. Najaktywniejszych kibiców „maskotka turnieju” obdarowywała słodyczami.
Pierwsze miejsce zajęło przedszkole Weldon Kids, w drużynie którego wystąpili Aleksandra Pysz, Wiktoria Frankiewicz, Zuzanna Drozdowska, Alicja Romaniec, Mateusz Darłak, Wiktor Musierowicz, Artur Szewc, Oskar Solak. Opiekunowie drużyny: Bernadetta Lechowicz, Agata Stolan. Drugie miejsce zajęła drużyna Przedszkola nr 11: Iga Wojtyna, Aleksandra Działo, Kamila Galik, Kacper Płaza, Kacper Mitek, Aleksander Kuczek, Aleksy Moździerz, Zuzanna Zygmunt. Opiekunami drużyny byli Renata Pietrasik, Wiesława Koziara i Lucyna Ligęzka – Kania.
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Przedszkola nr 8: Maksymilian Stepaniak, Krzysztof Pragłowski, Kacper Jachimowicz, Damian Góra, Zuzanna Postuła, Julia Bulsa, Dominika Kamińska, Aleksandra Sobuś. Opiekunowie drużyny to Dorota Pilińska i Maria Jeleń. Czwarte miejsce równorzędne zajęły Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 12, Ochronka Sióstr Służebniczek, Zerówka przy SP nr 9.
Wraz z turniejem sportowym ogłoszony został konkurs plastyczny pod patronatem firmy Eko Świat – „Eko futbol -piłka jest okrągła, a bramki są dwie ”, na który wpłynęło bardzo wiele wspaniałych prac. Najlepsze z nich komisja nagrodziła dyplomami, upominkami oraz słodyczami. Pierwsze miejsce w kategorii pac płaskich zajęli Bartosz Pociask PM nr 10 i Karolina Głogowska PM nr 10. W kategorii pac przestrzennych Julia Badowska PM nr 5 i Kornelia Gliwa PM nr 5. Drugie miejsce w kategorii prac płaskich zajęła Aleksandra PM nr 2, w kategorii prac przestrzennych Lena Kierepka PM nr 2 i Karolina Paluch PM nr 2. Trzecie miejsce w pierwszej kategorii wywalczyła Wiktoria Mazanek PM nr 4, w drugiej, prac przestrzennych Milena Kobos PM nr 12 i Filip Trzaskacz PM nr 12. Wyróżnienia trafiły do Adama Kurcza PM nr 9, Mileny Baszczuk Weldon Kids, Patrycji Krawczyk Weldon Kids, Olafa Krzyckiego PM nr 9 i Mariki Rzeszutko PM nr 4.
Olimpiada to pierwsze doświadczenie sportowe przedszkolaków, które może zachęci ich do zdrowej aktywności przez całe życie. Zmęczeni, ale niezwykle dumni i szczęśliwi zawodnicy pozowali do wspólnych zdjęć.
FOT. JACEK PAPUGA