Home » Dębica » Odwiedzili stoiska przedsiębiorców

Odwiedzili stoiska przedsiębiorców

Kilkudziesięciu wystawców i około tysiąca młodych ludzi wzięło udział 17 listopada br. w „Pikniku z Przedsiębiorczością”, który został zorganizowany przez Powiat Dębicki i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Wydarzenie stanowiło podsumowanie projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego”, obejmującego sześć szkół ponadgimnazjalnych w Dębicy, Brzostku, Pilźnie i Pustkowie-Osiedlu.

– Na realizację całego projektu udało nam się zdobyć blisko 630 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi Mateusz Pasek, wicestarosta powiatu dębickiego.- Dzięki tym pieniądzom nasi nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności podczas warsztatów i wizyt studyjnych, a szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

W trakcie pikniku, zorganizowanego w hali sportowej MOSiR w Dębicy, przedstawiciele placówek edukacyjnych i przedsiębiorcy rozmawiali ze zwiedzającymi m.in. o realiach rynku pracy, oczekiwaniach rekrutacyjnych, warunkach zatrudnienia, oferowanych programach stażowych i praktykach.