Home » Dębica » Odebrali dyplomy akademii prawa

Odebrali dyplomy akademii prawa

Uczniowie z Dębicy i Pustkowa odebrali dyplomy ukończenia Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Łańcut i Dębica to ostatnie miasta, w których 11 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie II edycji Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Akademia od dwóch lat prowadzona jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w dziewięciu miastach Podkarpacia.

Dyplomy odebrali uczniowie Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i Zespołu Szkół nr 2, I LO i II LO oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu.

– Gratuluję serdecznie wszystkim słuchaczom Akademii, którzy aktywnie uczestniczyli w proponowanych przez nas zajęciach – mówił do uczniów prof. Jerzy Posłuszny, rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. – Gdy dwa lata temu uruchamialiśmy Akademię, nie spodziewaliśmy się, że tak skutecznie trafi ona w wasze oczekiwania. Wiedzieliśmy, że bezpieczeństwo i prawo jest jedną z największych wartości, a na młodych ludzi na każdym kroku czeka wiele zagrożeń. Chcieliśmy pomóc wam uchronić się przed tymi niebezpieczeństwami. Atrakcyjne zajęcia miały przybliżyć zagadnienia z różnych dziedzin, a zdobyta wiedza uczulić na najważniejsze zagrożenia. Dziękuję bardzo dyrektorom i nauczycielom ze szkół współpracujących z WSPiA za pomoc w organizacji naszych zajęć i chęć do dalszej współpracy.

Zadowolenia z obecności Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w Dębicy nie kryje Andrzej Reguła. Według Starosty Powiatu Dębickiego tematyka bezpieczeństwa jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa.- Jeśli dobrze przygotujemy naszą młodzież i uświadomimy, jakie zagrożenia na nasz czekają szybciej i sprawniej będziemy mogli reagować na niebezpieczne sytuacje. Dlatego dziękuję WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej za stworzenie Akademii i wprowadzenie jej do naszego miasta. To bardzo cenna inicjatywa. Gratulacje należą szej za stworzenie Akademii i wprowadzenie jej do naszego miasta. To bardzo cenna inicjatywa. Gratulacje należą się także naszym szkołom za bardzo aktywny udział w zajęciach poszerzających horyzonty młodych. Jeśli dobrze przygotujemy naszą młodzież i uświadomimy, jakie zagrożenia na nią czekają, szybciej i sprawniej będziemy mogli reagować na niebezpieczne sytuacje.

W uroczystym wręczeniu dyplomów uczestniczyli prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA, prof. Czesław Kłak. Dziekan – Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA, Barbara Pilawa-Kraus, Wicestarosta Łańcucki, Andrzej Reguła, Starosta Powiatu Dębickiego oraz dyrektorzy i nauczyciele ze szkół zrzeszonych w Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

W ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa uczniowie oprócz zajęć w szkołach uczestniczyliśmy m.in. w konferencjach i imprezach organizowanych przez uczelnię. Odwiedzali Podkarpackie Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Organizowano dla nich symulowane oględziny miejsca zdarzenia i rozprawy sądowe. Podczas zajęć poznawali także zagadnienia związane m.in. z cyberprzestępstwami, dopalaczami oraz prawami i obowiązkami ucznia w szkole i życiu codziennym.

– Akademia poruszyła tematy bardzo istotne z punktu widzenia ucznia i szkoły wyraziła swoją wdzięczność Marta Czekaj, dyrektor II LO w Dębicy. – Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży i uczulanie na zagrożenia, które czekają na każdym kroku to bardzo ważny element wpierania edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Dziękujemy za to, że WSPiA zauważył nasze szkoły i stwierdziła, że jest to miejsce, w którym warto rozwijać PMAPiB. Zajęcia pokazały, że mamy aktywną i bardzo ambitną młodzież, która podjęła trud zdobywania nowych doświadczeń.

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa działa w prawie 70 szkołach z dziewięciu miast regionu. W zajęciach uczestniczyło prawie 1500 uczniów. W organizowanie wykładów i spotkań bardzo mocno zaangażowali się nauczyciele – koordynatorzy Akademii. Jednym z nich jest Mariusz Duliban, z ZS nr 1 w Łańcucie. Według niego przez ostatnie dwa lata udało się wykonać niesamowitą pracę. – Zauważamy to np. podczas lekcji w naszej szkole. Zupełnie inaczej pracuje się na lekcjach WOS i inaczej dyskutuje się z uczniami, którzy mają wyższa świadomość prawną. Mamy nadzieję, że Akademia nadal będzie się rozwijać, a z roku na roku będziemy wchodzić na wyższy poziom edukacji z zakresu prawa i bezpieczeństwa – mówi Mariusz Duliban.

Akademia powstała z inicjatywy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Patronem Honorowym Przedsięwzięcia jest Minister Edukacji Narodowej. PMAPiB swoje Wydziały ma w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, Jaśle, Dębicy i Łańcucie. W bieżącym roku Akademia rozszerza swoją działalność o Jarosław, Kolbuszową i Stalową Wolę.

W ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa prowadzone są bezpłatne zajęcia dla młodzieży z zakresu zagrożeń we współczesnym świecie. Mowa jest także o patologiach społecznych, odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia, statusie prawnym ucznia, prawach i obowiązków ucznia, a także współczesnych metod identyfikacji kryminalistycznej i najnowocześniejszych metod wykrywania przestępstw.

Akademia to nie tylko zajęcia dla młodzieży, ale także szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół z zakresu bezpieczeństwa w szkole, egzekwowania praw i obowiązków ucznia, odpowiedzialności karnej nauczyciela za niedopełnienie swych obowiązków. W ramach Akademii wykładowcy WSPiA biorą udział w radach pedagogicznych, a także w okresowych spotkaniach z rodzicami, podczas których prezentowane są aktualne zagrożenia przestępczością narkotykową i dopalaczami w województwie podkarpackim.

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa przy WSPiA jest częścią realizowanego od pięciu lat projektu Edukacyjno – Badawczego „Bezpieczna Przyszłość”.