Strona głowna » Dębica » Oddali hołd bohaterom bitwy

Oddali hołd bohaterom bitwy

Kilkaset osób uczestniczyło w obchodach 71. rocznicy akcji „Burza” i bitwy w rejonie polany Kałużówka oraz 70. rocznicy powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zebrani oddali hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę.

Uroczystości patriotyczno – religijne odbyły się 30 sierpnia br. Obchody na leśnej polanie, które poprzedziło złożenie kwiatów przed pomnikiem przy drodze Braciejowa – Południk, zgromadziły przedstawicieli różnych środowisk. Przybyli również uczestnicy bitwy w pobliżu Kałużówki, przedstawiciele organizacji kombatanckich, weterani II wojny światowej i działacze podziemia niepodległościowego. To właśnie oni byli najważniejszymi, honorowymi gośćmi uroczystości.

Dzisiaj, stojąc na Polanie Kałużówka, jestem pewien, że dzięki naszym wspólnym staraniom wiedza o losach żołnierzy AK, nie pozostanie niezapisaną kartą w pamięci i świadomości współczesnych Polaków – mówił do licznie zebranych Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego.

Ważną częścią niedzielnych obchodów była msza święta pod przewodnictwem ojca Janusza Soka, prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Warszawie.

Po nabożeństwie nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń. Medale za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK otrzymali: Tomasz Czapla, Bronisław Ćwik, Stanisław Garstka, Edmund Książek, Maciej Małozięć oraz Izabela Podhalańska. Z kolei medalem 25-lecia Światowego Związku Żołnierzy AK w Dębicy uhonorowano Zenobię Śniegowską (pośmiertnie) oraz Jarosława Zyburę i Andrzeja Żylicza. Wręczono także dyplomy Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Zarządu Żołnierzy AK. Otrzymali je dwaj chłopcy, młodzi pasjonaci historii AK: Antoni Gołębiowski i Maksym Kieraś.

Obchody na leśnej polanie stały się też okazją do przekazania gratulacji i życzeń z okazji 90-tych urodzin Zbigniewa Lazarowicza, syna Adama Lazarowicza ps. „Klamra” – głównodowodzącego w czasie walk na Kałużówce. – Dziękujemy za Pana wojenny trud oraz powojenną, społeczną aktywność – zwracał się do Jubilata starosta Andrzej Reguła, któremu towarzyszyli: Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna, Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy i Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica. – Doceniamy Pana zaangażowanie w dokumentowanie historii i patriotyczne wychowanie młodych pokoleń. W imieniu społeczności Powiatu Dębickiego, składamy wyrazy głębokiego szacunku oraz życzenia zdrowia i szczęścia.

Na zakończenie uroczystości odczytano apel poległych. Po salwie honorowej, poszczególne delegacje złożyły kwiaty u stóp pomnika na Kałużówce. Późnym popołudniem, w Domu Kultury w Pilźnie, odbyła się projekcja filmu „Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja”, a także spotkanie ze świadkami historii.

SP