Home » Dębica » Monitoring radni chwalą, ale uwagi mają

Monitoring radni chwalą, ale uwagi mają

Członkowie Komisji Rewizyjnej uważają, że pozyskanie nowego systemu monitoringu wizyjnego miasta było celowe, jednak krytykują burmistrza Mariusza Szewczyka, że do zamontowania nowych kamer, w niektórych miejscach, można było zostawić stare i płacić za usługę.  Radni skrytykowali także staranności przy opracowywaniu wymogów technicznych dotyczących sposobu transmisji sygnału z kamer.

– Pozyskanie nowego systemu monitoringu wizyjnego miasta było celowe – argumentuje Mateusz Cebula, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. – Finalnie powstały system monitoringu wizyjnego funkcjonuje prawidłowo i spełnia swoje zadanie, głównie dzięki zastosowaniu łączności światłowodowej. Jednak mając na uwadze realne ryzyko wydłużenia czasu realizacji zamówienia oraz przeciągające się procedury przetargowe. W efekcie miasto nie miało monitoringu przez ok. 15 miesięcy.

Według przewodniczącego komisji należało rozważyć kontynuację dotychczasowego rozwiązania do momentu wykonania nowego systemu mimo powstających wówczas kosztów. Należy w sposób rozważny i zgodny z rzeczywistością informować opinię publiczną o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych (i nie tylko).

Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę przygotowania, zamówienia, wykonania, wdrożenia i funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta. Kontrola została przeprowadzona w dn. 24-26.04.2017 r. na podstawie upoważnień wydanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy. – Nie wykazano należytej staranności przy opracowywaniu wymogów technicznych dotyczących sposobu transmisji sygnału z kamer – dodaje Mateusz Cebula. – Nie przeprowadzono rozpoznania lokalnych uwarunkowań, które rodzą znaczne trudności w stosowaniu łączności radiowej, potwierdzają to też problemy wykonawcy.  – Należyte wykonanie opracowania tych wymogów pozwoliłoby na uniknięcie napotkanych w realizacji zadania problemów. Wnioski te komisja skieruje do burmistrza Dębicy.