Strona głowna » Dębica » Miasto zorganizowało pomoc żywnościową

Miasto zorganizowało pomoc żywnościową

Władze Dębicy przeznaczyły 25 tysięcy złotych dotacji na realizację akcji „Zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności dla dzieci i rodzin najuboższych”. Realizacją akcji zajmować będzie się  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy. Pierwsza transza paczek żywnościowych będzie wydawana już 30 lipca.

Celem zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Ad Astram jest udzielenie pomocy żywnościowej w formie paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańcom. – Pomocą tą objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w zapisach ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie – mówi Agnieszka Gazda ze Stowarzyszenia Ad Astram.

Paczki żywnościowe, które w znacznym stopniu są dofinansowane dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Dębicy będą wydawane osobom, które otrzymają skierowanie wydane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

– Osób potrzebujących pomocy i różnego rodzaju wsparcia w Dębicy jest dużo – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. – Taka paczka z różnymi podstawowymi produktami żywnościowymi może okazać się bardzo wymiernym wsparciem osób w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Dlatego jako władze miejskie z wszystkich sił wspieramy takie inicjatywy i aktywnie się w nie włączamy m.in. poprzez przekazywanie dotacji.

W skład paczki żywnościowej wchodzą: makaron, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko, ser, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem, mielonka wieprzowa, olej.

Organizacja pomocy żywnościowej jest realizowana od lipca do grudnia 2015 roku. Paczki żywnościowe będą wydawane z magazynu przy ul. Ratuszowej w godz. 12 – 18 od 30 lipca, następnie 26 sierpnia, 17 września, 15 października, 18 listopada,
9 grudnia.