Home » Dębica » Miasto wniosło aport do Wodociągów Dębickich

Miasto wniosło aport do Wodociągów Dębickich

Radni miejscy podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęli uchwałę o wniesieniu aportu do Wodociągów Dębickich.  Aport finansowy w wysokości 1.179.590 zł  spółka przeznaczy na podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Dębickich.

Wniesiony w formie aportu do spółki Wodociągi Dębickie majątek  trwały został  sfinansowany z budżetu miasta oraz pieniędzy pochodzących z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Składniki majątkowe będące przedmiotem aportu powstały m.in. w wyniku zakończonych inwestycji, wśród których znalazły się  „Budowa Małej Obwodnicy Północnej od ul. Świętosława do ul. Sandomierskiej w Dębicy”, „Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul. Piaski z ul. Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym”, „Budowa ul. Kawęczyńskiej –bocznej od ulicy Leśnej”, „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na os. Kępa w Dębicy”, „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury jako formy edukacji kulturalnej-etap I”, „Rewitalizacja terenu byłej J.W. w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe”, „Przebudowa wlotów dróg gminnych w Dębicy z drogą krajową E-4”, „ Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gajowa – Kopaliny w Dębicy”, realizowanych w latach 2008-2016.

W ramach aportu do Wodociągów Dębickich zostały wniesione także dokumentacje  projektowo-kosztorysowe dla kolejnych inwestycji „Budowy sieci wodociągowej w ul. Gumniskiej w Dębicy”, „Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Gawrzyłowskiej-bocznej”, „Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Świętosława-boczna”, jak również grunt, pod pompownią ścieków przy ul. Gajowej i pod budowę hydroforni dla miejskiej sieci wodociągowej – niezbędny w celu usprawnienia prowadzenia działalności sektorowej przez Wodociągi Dębickie sp. z o.o. w Dębicy.