Home » Dębica » Konkurs „W służbie Najjaśniejszej”

Konkurs „W służbie Najjaśniejszej”

Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów zachęca uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Konkursie „W służbie Najjaśniejszej…” organizowanym dla upamiętnienia bohaterów ziemi dębickiej.

Konkurs jest nie tylko formą upamiętnienia, służy też popularyzowaniu lokalnej historii oraz budowaniu świadomości patriotycznej i historycznej młodego pokolenia. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy konkursowej składającej się z trzech elementów, inspirowanej życiem wybranej przez siebie postaci – mieszkańca Dębicy albo regionu, względnie osoby wyraźnie związanej z ziemią dębicką, żyjącej w XX w., która swoją postawą/czynami/życiem może stanowić wzór dla młodego pokolenia. Praca konkursowa składa się z: wiersza albo kartki z pamiętnika inspirowanych życiem wybranej postaci, ilustracji w formacie A4 związanej z wybraną postacią oraz krótkiej informacji tekstowej wskazującej wybraną postać i własne uzasadnienie wyboru. Prace należy składać do 14 kwietnia 2017r. do Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy (ul. Ratuszowa 2 pok. 132) lub siedziby Hufca ZHP Dębica (ul. Kościuszki 32 paw. B50/8) – po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Urząd Miejski w Dębicy dzięki pieniądzom pozyskanym na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Regulamin konkursu można pobrać na stronie www Hufca ZHP Dębica: www.debica.zhp.pl. W razie pytań można kontaktować się poprzez e-mail debica@zhp.pl.