Home » Dębica » Jerzy Skoczylas i Marek Kuchciński na opłatku

Jerzy Skoczylas i Marek Kuchciński na opłatku

Spotkanie opłatkowe podkarpackich oddziałów Klubów Gazety Polskiej odbędzie się 2 lutego o godzinie 17.00  w restauracji Catering Staf Bogdana Filipka przy ulicy Budzisz 30K.  Zebrani będą mieli okazję wspólnego kolędowania, Wezmą udział w spotkaniu towarzyskim i wymianie poglądów. Obejrzą także występ Jerzego Skoczylasa, współzałożyciela Kabaretu Elita, który także występował  w radiowej Trójce w audycji „60 minut na godzinę” i Studio 202. Zaproszenie na spotkanie przyjął Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 20 złotych.