Home » Dębica » Harcerze w świecie magii

Harcerze w świecie magii

Blisko 140 harcerek i harcerzy z Hufca ZHP Dębica uczestniczyło 24 i 25 września 2016 r. w zlocie inaugurującym kolejny rok harcerskiej pracy. Tym razem miał on miejsce w Straszęcinie, a temat przewodni dotyczył magii. Tradycją dębickiego hufca ZHP są zloty organizowane we wrześniu, u progu roku harcerskiego, gdzie spotykają się wszystkie drużyny, aby wspólnie uczestniczyć w szeregu zajęć, zawierać nowe znajomości i przeżyć przygodę. W tym roku gościnnie w zlocie uczestniczył patrol z pilźnieńskiego hufca.

Tegoroczny zlot miał miejsce w Straszęcinie, dokąd harcerze dotarli 24 września br. rano. Tam, po zakwaterowaniu, rozpoczęła się kilkugodzinna gra terenowa po okolicy. Na trasie patrole harcerskie czekały różnorodne zadania, które miały sprawdzić ich sprawność, wiedzę i umiejętności. Po obiedzie poszczególne grupy udały się na zajęcia warsztatowe, mające rozwijać m.in. umiejętność pracy w grupie, sztukę dyskusji czy też tworzenia masek solnych. Wieczorem odbył się kominek poświęcony dębickim Szarym Szeregom, a po nim wszyscy bawili się podczas czarodziejskiego balu.

Następnego dnia, 25 września br. wszyscy uczestnicy zlotu udali się do Dębicy, gdzie wzięli udział w uroczystościach z okazji rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów. Następnie, na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 1, odbył się apel kończący zlot.

Ogłoszono m.in. wyniki zlotowej rywalizacji. Zwyciężyła 12 Dębicka Drużyna Starszoharcerska „Groń”, drugie miejsce przypadło 5 Dębickiej Drużynie Wędrowniczej „Sprzysiężeni”, a trzecie 27 Drużynie Starszoharcerskiej „Skała”. Podano także rezultat współzawodnictwa drużyn dębickiego hufca w poprzednim roku. Miano Brązowych Drużyn zdobyły: 5 Dębicka Drużyna Wędrownicza „Sprzysiężeni”, 10 Dębicka Drużyna Harcerska „Ślad” i 55 Dębicka Drużyna Starszoharcerska „Gawra”. Komendant hufca poinformował też o wyniku głosowania w plebiscycie na Drużynowego Roku (została nim pwd. Magdalena Marszałek HO z 10 Dębickiej Drużyny Harcerskiej „Ślad”) oraz Instruktora Roku (laur przypadł pwd. Natalii Lewickiej HO – drużynowej 8 Dębickiej Drużyny Harcerskiej „Improwizacja”).

Zlot przygotowała kadra Prawie 48 Szczepu Dębowego Liścia im. Jana Szczepanika, komendę imprezy tworzyli: pwd. Szymon Dymiński HR (komendant), phm. Karolina Cichowska-Gałka HR (zastępca), Anita Pustułka (kwatermistrz) i Natalia Czaja (oboźny). Zlot był współfinansowany przez Urząd Miejski w Dębicy dzięki funduszom pozyskanym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.