Strona głowna » Dębica » Harcerze świętowali jubileusz na zlocie
SONY DSC

Harcerze świętowali jubileusz na zlocie

Hufiec ZHP Dębica świętował 26 i 27 września 2015 r. XX-lecia nadania imienia Dębickich Szarych Szeregów oraz sztandaru. Formą uczczenia rocznicy był zlot, w którym wzięło udział ok. 120 harcerek i harcerzy, którzy uczestniczyli w grze terenowej, współzawodnictwie, uroczystym apelu oraz innych elementach programowych.

Zlot rozpoczął się 26 września br., gdy grupy harcerzy dotarły do bazy zlotowej – SSM „Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej, skąd poszczególne patrole ruszyły na grę terenową nawiązującą swoją tematyką do etosu Szarych Szeregów oraz osób i wydarzeń związanych z dębickim ruchem oporu. W grę wpleciono motywy przewodnie Szlaku Partyzanckiego II Zgrupowania Obwodu Dębca Armii Krajowej. Mimo niesprzyjającej aury harcerze zmierzyli się z szeregiem zadań.

Po zakończonej grze, w bazie zlotowej, harcerze uczestniczyli we współzawodnictwie – przedstawiając własne adaptacje szaroszeregowych, partyzanckich i powstańczych piosenek, rozwiązując quiz oraz inne zadania. Wieczorem odbyło się obrzędowe spotkanie – kominek, gdzie poszczególne drużyny prezentowały się oraz śpiewano harcerskie pieśni i piosenki.

Nstępnego dnia rano, 27 września harcerze opuścili Głobikową i dotarli do Dębicy, gdzie wzięli udział w uroczystościach z okazji kolejnej rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, którego częścią były Szare Szeregi – konspiracyjne struktury Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie podczas apelu ogłoszono wyniki zlotowego współzawodnictwa. Zwyciężyły zuchy z 1 Gromady Zuchowej NS „Leśne Ludki”, drugie miejsce przypadło 27 Drużynie Starszoharcerskiej „Skała”, a trzecie 2 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej NS. Podano do wiadomości wyniki hufcowego plebiscytu na Drużynowego Roku i Instruktora Roku. Najlepszym drużynowym został HO Jakub Olechowski z 55 Dębickiej Drużyny Starszoharcerskiej „Gawra”, a najlepszym instruktorem – pwd. Gabriela Ćwik HO, prowadząca drużynę przy SP nr 10. Podsumowano także wyniki całorocznego współzawodnictwa drużyn i gromad – tytuły Brązowej Drużyny zdobyły: 7 DH „Nieprzemakalni”, 8 DDH „Improwizacja”, 9 GZ „Mali Paunisi”, 10 DDH „Ślad”, 19 DDH „Watra”, 27 DSH „Skała” i 55 DDSH „Gawra”.

Zlot przygotował zespół kadry 7 Szczepu Drużyn Dębickich: pwd. Aleksandra Szczepaniak HR, HO Magdalena Marszałek, HO Jakub Olechowski i HO Marzena Żyła pracujący pod kierunkiem komendanta hufca hm. Mateusza Cebuli HR. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Dębicy dzięki funduszom pozyskanym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.