Strona głowna » Gmina Dębica » Gmina walczy o strefę i uzdrowisko

Gmina walczy o strefę i uzdrowisko

Mieszkańcy i władze gminy Dębica uczestniczyli w sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Kilkadziesiąt osób zasiadło na sali z transparentem „Gmina Dębica prosi i dziękuje”. Delegacja przyjechała do Rzeszowa, by poruszyć kwestie dofinansowania terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zawadzie oraz odbudowy uzdrowiska w Latoszynie.

Determinacja gminy Dębica została zauważona i doceniona przez radnych Sejmiku Województwa. Przedstawiciele gminy byli jedynymi z samorządowców, dopuszczonych do głosu. Tereny inwestycyjne w Zawadzie określane są między innymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu, jako jedna z najkorzystniejszych lokalizacji dla rozwoju biznesu w naszym województwie. – Władysław Ortyl, marszałek wojewóztwa podkarpackiego podnosił, że w pierwszej kolejności należy wykorzystać tereny, gdzie znajdują się węzły komunikacyjne i za tym głosem poszliśmy – mówi Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica.

Dlatego też przedstawiciele gminy zwrócili radnym sejmiku uwagę na zapisy zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym ograniczające wykorzystanie tych terenów z prośbą o ich zmianę. Po pierwsze poszerzenie zapisów regulujących możliwość zagospodarowania terenów dla stref o umożliwienie ich tworzenia nie tylko na terenach stanowiących własność podmiotu wnioskującego o dotację, ale również na terenach Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Dawałoby to gwarancję stabilności przedsięwzięcia. Kolejna propozycja dotyczy zapisu o ograniczeniu tworzenia nowych stref ekonomicznych w momencie, gdy zagospodarowanie terenów na już istniejącej strefie wynosić ma 100 procent na moment przyznania ewentualnego dofinansowania. Taki zapis praktycznie uniemożliwia otrzymanie dofinansowania z uwagi na fakt, że strefa ekonomiczna w Pustkowie funkcjonuje niespełna rok.

– Tereny z planowanym przeznaczeniem pod utworzenie strefy w Zawadzie zostały już przekazane gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych pod budowę infrastruktury technicznej i teraz oczekiwalibyśmy wparcia z funduszy unijnych – mói Stanisław Rokosz. – Utworzenie nowej strefy jest o tyle ważne, że przewiduje się utworzenie 700-800 nowych miejsc pracy na 18 ha, a zainteresowanie inwestorów jest i należy to wykorzystać.

Gmina stara się także o rozszerzenie zapisu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego określającego możliwość dofinansowania dla obszarów uzdrowiskowych. Temat dotyczy uzdrowiska w Latoszynie. Zapis, który obowiązuje obecnie zawęża grupy potencjalnych beneficjentów do imiennie wskazanych czterech miejscowości, wykluczając Latoszyn z takiej możliwości – co stoi w sprzeczności z zasadą równego dostępu do funduszy unijnych dyskryminując inne miejscowości i obszary uzdrowiskowe. Jak wspomniał wójt, Latoszyn posiada już obecnie status obszaru ochrony uzdrowiskowej na podstawie decyzji Ministra Zdrowia z 06.07.2011 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 10.07.2012 r. Potwierdzona przez Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN w Warszawie jest również wyjątkowość w skali Europy zarówno wód leczniczych, jak też samego klimatu Latoszyna. – Nastąpiła tu błędna interpretacja ponieważ uzdrowisko to nie obiekty, które są tylko infrastrukturą towarzyszącą – dodaje Rokosz. – Uzdrowisko to obszar, który my posiadamy, co jest potwierdzone dokumentami. Co więcej w takiej interpretacji wpisuje się jak najbardziej w zadanie RPO.

Marszałek Ortyl po raz kolejny poinformował zgromadzonych na sali, że Unia Europejska oraz rząd Polski nie są zainteresowani inwestowaniem w nowe uzdrowiska. Takie wyjaśnienia nie zadowoliły reprezentantów gminy Dębica.

Kwestia możliwości wpisania Latoszyna w działania objęte RPO była także przedmiotem zapytań poselskich do ministerstwa ze strony Krystyny Skowrońskiej, Kazimierza Moskala i Jana Warzechy. Inicjatywy gminy Dębica nie tylko w kwestii uzdrowiska w Latoszynie, ale także podstrefy ekonomicznej w Zawadzie poparli również wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Borcz, radni sejmiku: Stefana Bieszczada, Czesława Łączaka, Wiesława Lady, a także Jana Tarapaty, Teresy Kubas-Hul, Ewy Draus oraz Władysława Stępienia, którzy w swoich wypowiedziach stanowczo oczekiwali od marszałka Władysława Ortyla zmiany tych krzywdzących dla gminy Dębica zapisów.

Wójt Rokosz oraz Piotr Żybura, przewodniczący Rady Gminy Dębica zaprosili marszałka na posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica, by uzgodnić kwestie dotyczące zakresu ewentualnej pomocy w dofinansowaniu terenów zarówno podstrefy ekonomicznej, jak i uzdrowiska.

Wójt podziękował radnym wojewózkim za podjęcie uchwały, która przesunęła z listy rezerwowe budowę sali gimnastycznej w Głobikowej z listy rezerwowej na podstawową, umożliwiając tym samym przekazanie na ten cel 100 tys. złotych jeszcze w bieżącym roku.