Strona głowna » Gmina Dębica » Gmina w połowie rankingu bogactw samorządów

Gmina w połowie rankingu bogactw samorządów

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opracowała Ranking „Bogactwo Samorządów – Ranking Dochodów 2014”. Znaleźć w nim możemy informację, że gmina Dębica zajęła 821 miejsce (na 1566 gmin w Polsce) w kategorii gminy wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców – jest to 25 miejsce na 109 gmin wiejskich (160 ogółem) w województwie Podkarpackim. Uzyskany wynik jest lepszy niż w roku ubiegłym gdzie gmina Dębica zajęła 1087 miejsce. Zajęta pozycja w rankingu jest spowodowana wzrostem dochodu na osobę o 142 zł. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak rok temu. A więc znów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Dotacje mają bowiem chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Według nieoficjalnych informacji gmina Dębica zajęła 4 miejsce w rankingu „Najtańszy Urząd – ranking wydatków na administrację”.